poniedziałek, 6 lutego 2017

Plac Na Groblach 192016/03
Postępująca gentryfikacja centrum Krakowa.